گوناگون

فراخوان تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند

این فراخوان برای تهیه یک جهیزیه است.

پدر خانواده حدود ۱۵ سال پیش در اثر بیماری فوت کرده است.

مادر برای گذران زندگی خود و فرزندانش مجبور به کارگری می شود که آن هم از چندی قبل به دلیل عارضه چشمی او متوقف شده است.

اکنون ساکن یکی از مناطق فقیرنشین قرچک ورامین هستند.

قبلا سه دختر این مادر با کمک خیرین موفق به تهیه جهیزیه شده و به خانه بخت رفته اند.

امروز برای تهیه جهیزیه دختر دیگرشان نیازمند کمک خیرین هستند.

داماد هم کارگر ساده ساختمانی است.

تذکر مهم
درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد


ارسال نظر

 • ناشناس

  لطفا برای این نوع کمک ها لینک اینترنتی هم قرار دهید. هم سریعتر و هم افراد بیشتری کمک خواهند کرد

 • ناشناس

  لطفا برای این نوع کمک ها لینک اینترنتی هم قرار دهید. هم سریعتر و هم افراد بیشتری کمک خواهند کرد

 • ناشناس

  از کجا معلومه که این متن درسته صحت مطالب گفته شده را کی تضمین میکنه

 • ناشناس

  لطفا برای این نوع کمک ها لینک اینترنتی هم قرار دهید. هم سریعتر و هم افراد بیشتری کمک خواهند کرد

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار