گوناگون

احکام مراجع درمورد رقص خانم‌ها در مجالس

احکام مراجع درمورد رقص خانم‌ها در مجالس

پارسینه: ه مسلماً رقص زن برای مردان نامحرم حرام است، اما دربارۀ رقص زن برای زنان نزد محارم در میهمانی‌ها یا عروسی‌هایی که در آن مردان نمی‌توانند رفت و آمد کنند، نظر امام خمینی (ره) و آیت الله العظمی خامنه‌ای بر این است اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى مؤمن سزاوار آن است که از لهو اجتناب نماید).


♦ امام خمینی (ره)

در بین منابع فتوایی مکتوب و منتشر شده امام خمینی (ره)، فتوایی درباره جواز و عدم جواز رقصیدن در مجلس عروسی نیامده است. (لااقل بنده موفق به مشاهده آن تاکنون نشده‌ام). لیکن هم بنده و هم دیگر دوستان همکار که در دفتر حضرت امام (ره) توفیق پاسخ‌گویی به سؤالات شرعی مردم شریف هستیم در زمان حیات آیت الله توسلی ره مکررا از ایشان می‌شنیدیم که بدین مضمون اظهار می‌داشت که: درباره رقص در عروسی از امام (ره) پرسیدم فرمودند: اشکال ندارد. واضح است که مراد از جواز رقص در عروسی، رقصیدن مختلط نمی‌باشد. به هر حال؛ این مسأله از جمله فتاوایی است که یک شخص عادل از امام خمینی (ره) نقل نموده است؛ و همان‌گونه که در ابتدا آمد یکی از راه‌های به دست آوردن فتوای مرجع تقلید نقل قول فرد عادل از او است.

یادآوری و تصریح به این نکته لازم است که از نظر امام خمینی (ره) مطلق صدا و آهنگ حرام نیست، و صداى حرام صدایى است که عرفاً به آن غنا یا موسیقى مناسب مجالس لهو و لعب می‌گویند است؛ و به همین جهت، گوش دادن به صداهاى مشکوک مانع ندارد. (مراجعه شود به کتاب استفتاءات؛ ج‌۳، ص: ۶۰۳، س. ۱۰۷) بنا بر این؛ به نظر امام خمینی (س) آواز خوانی مغنیّه یعنی زن آوازه خوان، در عروسی‌ها جایز است؛ و مزد و درآمد آن نیز حلال می‌باشد. هرچند که احتیاط مستحب است که فقط به شب عروسی و مجلس قبل و مجلس بعد از شب زفاف اکتفا کنند. بلکه احتیاط بیشتر پرهیز از غنا در مطلق مجالس عروسی است.

♦ حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای

س. ۱۱۶۸. رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

ج. رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به گونه ‏ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یاترتّب مفسده‏‌ای باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است.

س. ۱۱۵۴: اجرای کنسرت توسط زن برای زنان با علم به اینکه گروه نوازندگان نیز زن هستند، چه حکمی دارد؟

ج: اگر اجرای کنسرت به‌صورت ترجیع لهوی (غنا) باشد و یا موسیقی که نواخته می‏شود از نوع لهوی مضل عن سبیل الله و مناسب مجالس گناه حرام باشد، حرام است.

♦ آیت الله العظمی سیستانی

پرسش: می‌خواستم حکم رقص زن برای زن را در مجالس عروسی اگر صرفا برای ابراز شادی عروسی باشد را بدانم؟

پاسخ: بنابر احتیاط لازم جایز نیست.

پرسش: آیا بانوان در شب زفاف و عروسی می‌توانند با هر نوع آهنگی آواز خوانی کنند حتی با آهنگ‌های متناسب مجالس لهو و لعب؟ و آیا آنان می‌توانند از آلات و ابزار موسیقی استفاده کنند؟ و آیا آن وضع را می‌توان در مجلس عقد خوانی، شب حنابندان و یا مناسبت‌های دیگر، تکرار کرد یا مخصوص شب عروسی است؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب، چنان آواز خوانی‌ها حتی در شب زفاف و عروسی هم ترک شود تا چه رسد به شب‌ها و مناسبت‌های دیگر و حکم موسیقی و آواز خوانی حلال و حرام در مسائل قبل توضیح داده شد.

♦ آیت الله العظمی مکارم شیرازی

آواز خواندن زن برای زن [موسیقى]آواز خواندن زن براى زنان و براى شوهرش چه به صورت غنا و چه بدون غنا چه حکمى دارد؟

براى شوهرش و براى سایر زنان بدون غنا و بدون آهنگهاى مناسب لهو و فساد اشکال ندارد.

گوش دادن آواز زن برای بانوان [موسیقى]گفته مى شود: گوش دادن به دو نوع از موسیقى شرعاً اشکال دارد؛ صداى زن، و دیگرى آهنگ مطرب؛ یعنى آهنگى که انسان را از حالت طبیعى خارج مى سازد.

الف) در خصوص مورد اوّل؛ یعنى گوش دادن مرد به آواز زن مشکلى نیست، ولى آیا گوش دادن آواز زن براى زن هم حرام است؟ ب) در مورد دوّم باید بگویم که هیچ گونه آهنگى نمى تواند مرا از حالت طبیعى خارج سازد.

گوش دادن به نوار موسیقى، چه با کلام و چه بى کلام، چه غمگین و چه غیر غمگین، براى من چه حکمى دارد؟

جواب الف: چنانچه آهنگ و صدا مناسب مجالس لهو و فساد باشد، براى زنان هم جایز نیست. جواب ب: معیار، افراد و اشخاص نیستند، بلکه کلیّه آهنگهاى متناسب با مجالس لهو و فساد براى همه حرام است، خواه انسان را از حالت طبیعى بیرون ببرد یا نبرد.

رقص در مجالس عروسی [ رقص]آیا رقص در مجالس عروسى جایز است؟ رقص منشأ فساد است و اشکال دارد خواه رقص زن براى زن یا مردبراى مرد و یا زنان براى مردان باشد ولى رقص زن براى همسرش اشکال ندارد.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز در این موضوعات با آیت الله مکارم شیرازی هم نظر هستند.

♦ آیت الله العظمی نوری همدانی

هلهله و کف زدن و رقص در مجالس عروسى و مولودى و اعیاد را بیان نمائید و حضور در این مراسم و تماشا کردن رقص دیگران چه حکمى دارد؟ ج: کف زدن اگر به حدّ جلف و سبکى نرسد و در غیر مساجد و حسینیّه‏ها باشد اشکال ندارد و رقصیدن و شرکت در مجالس رقص نیز اشکال دارد.

♦ آیت الله العظمی بهجت قدس سره

رقص زن در حضور زنان و رقص مرد در حضور مردان سؤال ۱۸۰۱. رقصیدن زن در جایى که مرد نامحرم نیست، چه حکمى دارد؟ هم‏چنین رقص مرد براى مرد چه حکمى دارد؟

پاسخ: رقصیدن زن در مجالس زنان و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است.

۲) رقص و آواز در مجالس عروسى که زن‏ها و مرد‌ها جدا باشند، آیا اشکال دارد؟ پاسخ: رقص خلاف احتیاط است، آواز هم به غنا و غیر غنا منقسم مى‏شود که در صورت غنایى بودن حرام می ‏باشد.

♦ آیت الله فاضل لنکرانی

سؤال ۹۹۷:لطفاً حکم دایره و دف زدن در عروسى زنان و مجلس عقد و مجلس جشن بعد از عقد و خواندن زن در مجالس زنانه و زدن دایره در مراسم ختنه کردن فرزند را بیان فرمایید؟

پاسخ: تنها غنا و آواز در مجالس عروسى زنانه مستثنى است و در بقیه موارد حرام است. سؤال ۱۷۳۷:رقص زن براى زن و رقص مرد براى مرد چگونه است؟

پاسخ:به طور کلى رقص نوعاً منشأ فساد و از بین رفتن حیاء است و احتیاط در ترک رقص و عدمحضور در مجلس رقص است.

آیت الله العظمی وحید خراسانی نیز با ایت الله فاضل لنکرانی هم نظر است.

از این رو پاسخ کوتاه این است که مسلماً رقص زن برای مردان نامحرم حرام است، اما دربارۀ رقص زن برای زنان نزد محارم در میهمانی‌ها یا عروسی‌هایی که در آن مردان نمی‌توانند رفت و آمد کنند، نظر امام خمینی (ره) و آیت الله العظمی خامنه‌ای بر این است اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى مؤمن سزاوار آن است که از لهو اجتناب نماید).
منبع: ایران ناز

ارسال نظر

 • شیرین صفوی

  با عرض معذرت از کاربران محترم ، بعد دوختن پرده بکارت به فتوای یکی از معروفترین آیات عظام آیا گناه کبیره و فریب همسر آینده نیست !!!! آیا دروغ جز گناهان کبیره نیست !!!!!! !!! باز هم از کاربران محترم پوزش میطلبم !!!! فقط موسیقی و کنسرت و ترانه و آهنگ مشکل داراست آیا یهویی !!!!!!

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت پارسینه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  نمای روز

  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت پارسینه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار