گرمترین تابستان
  • مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر از تابستان پیش‌رو با عنوان گرم‌ترین تابستان یاد کرد و گفت: ۱۸۰ اقدام عملیاتی…