برنت
 • پارسینه: قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات روز جمعه با ۱۸ سنت معادل ۰.۴۹ درصد رشد به ۳۸ دلار و ۷۳…

 • پارسینه: قیمت نفت امروزدو‌شنبه (بیست و نهم آذر ماه) در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز پنجشنبه (بیست و پنجم آذر ماه) در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز سه‌شنبه (بیست و سوم آذر ماه) در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز دوشنبه (بیست و دوم آذر ماه) در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز شنبه (بیستم آذر ماه) در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز دوشنبه (پانزدهم آذر ماه) در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز شنبه (ششم آذر ماه) در بازار جهانی با کاهش همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز پنجشنبه (۲۷ آبان) در بازار جهانی با کاهش همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز چهارشنبه (۲۶ آبان) در بازار جهانی با افزایش همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز سه شنبه (۲۵ آبان) در بازار جهانی با افزایش همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز دوشنبه (۲۴ آبان) در بازار جهانی با کاهش همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز شنبه (۲۲ آبان) در بازار جهانی با اندکی کاهش همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز سه‌شنبه (۱۸ آبان) در بازار جهانی با افزایش همراه بود.

 • پارسینه: قیمت نفت امروز دوشنبه (۱۷ آبان) در بازار جهانی با اندکی افزایش همراه بود.