افت فشار خون
  • پارسینه: فشار خون بالا یک عامل خطر عمده برای حملات قلبی است؛ اگر فشار خون فردی ۶ میلی‌متر جیوه کاهش یابد، کاهش ۱۶…

  • پارسینه: فشار خون پايين يا کم فشاري خون به پايين آمدن فشار خون زير حد طبيعي گفته مي شود. محدوده طبيعي فشار خون از…