پدیده نجومی
  • پارسینه: امشب، ۲۸ مارس برابر با ۸ فروردین‌ماه، می‌توانید شاهد هم ترازی پنج سیاره مشتری، عطارد، زهره، اورانوس و…