وست تگزاس
  • پارسینه: قیمت نفت امروز ‌‌شنبه (۴ دی ماه) در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

  • پارسینه: قیمت نفت امروز پنجشنبه (بیست و پنجم آذر ماه) در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

  • پارسینه: قیمت نفت امروز سه‌شنبه (بیست و سوم آذر ماه) در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

  • پارسینه: قیمت نفت امروز دوشنبه (بیست و دوم آذر ماه) در بازار جهانی با افزایش قیمت همراه بود.

  • پارسینه: قیمت نفت امروز دوشنبه (پانزدهم آذر ماه) در بازار جهانی با کاهش قیمت همراه بود.

  • پارسینه: قیمت نفت امروز شنبه (ششم آذر ماه) در بازار جهانی با کاهش همراه بود.

  • پارسینه: قیمت نفت امروز چهارشنبه (سوم آذر ماه) در بازار جهانی با کاهش همراه بود.

  • پارسینه: قیمت نفت دریای برنت و نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی ثابت ماند.

  • پارسینه: قیمت نفت خام که هفته گذشته به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به زیر ۵۰ دلار سقوط کرده بود امروز…