لرزید
  • زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در ساعت ۱۱ و ۳۹ دقیقه مناطقی از استان سمنان را لرزاند.

  • زمین لرزه ای با قدرت ۳.۵ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین شهر تازه آباد در کرمانشاه را لرزاند.

  • زلزله بخش‌های از استان فارس را به لرزه درآورد.

  • زلزله ۳.۷ ریشتری رامشیر در استان خوزستان را لرزاند.

  • خبرگزاری ها از وقوع زلزله در شرق ترکیه خبر دادند.

  • پارسینه: ر بامداد روز جمعه، ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ شیراز لرزید.

  • پارسینه: زمین لرزه ای به قدرت ۳.۵ ریشتر شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان را به لرزه درآورد.

  • پارسینه: زمین لرزه ای به قدرت ۱.۸ریشتر، ری در استان تهران را لرزاند.

  • پارسینه: زمین لرزه‌ای به بزرگی 2.3 ریشتر شهر ساوه را لرزاند.