قمه
  • پارسینه: رييس کلانتري 130 نازي‌آباد از دستگيري دو موتورسوار قمه به دست در جنوب پايتخت خبر داد.

  • پارسینه: مرد جوان که در جریان درگیری دسته جمعی پسری را با ضربه قمه به قتل رسانده بود در جلسه محاکمه ادعا کرد…