شرایط کاشت زعفران
  • پارسینه: زعفران‌هایی که در بهار گل می‌دهند را در اوایل پاییز می‌کارند. آن‌ها را در چاله‌ای به عمق ۱۰ سانتی متر و…