سینا سعیدی‌فر
  • سینا سعیدی‌فر در روز غیبت گلر اول شمس‌آذر برای نخستین‌بار در فصل جاری به میدان رفت.بازگشت گلر سابق استقلال به لیگ با کل…