سال 1401
  • پارسینه: «متروپل» ریخت؛ زاینده‌رود جاری شد؛ مهسا امینی از دست رفت و شعار «زن، زندگی، آزادی» فراگیر شد. کیان…