حجت الاسلام ریاضت
  • پارسینه: حجت‌الاسلام ریاضت با بیان اینکه شب قدر موسم بیدار شدن است، گفت: ظاهر شب قدر تقدیر مقدّرات یک ساله عالم و…