الجولانی
  • پارسینه: فرمانده کل گروه تحریرالشام بعد از تشدید عملیات ارتش سوریه و پیشروی‌اش در حومه حماة، از تمامی ساکنان مناطق…