برچسب ها - زناشویی
است ک ه در روابط زناشویی قوی عواملی مثل صمیمیت... می باشد تعهد زناشویی بین همسران یک پیش بینی کننده... زناشویی قوی ترین و پایدارترین عامل پیشبینی کنن ده کیفی... ت و ثب ات زناش ویی است تعهد زناشویی به...
کد خبر: ۷۷۷۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵


به زندگی زناشوییتان سر و سامان بدهید در وسواس جنسی... ها ندارد نمیتوند رابطه جنسی و زناشویی موفقی را تجربه...
کد خبر: ۷۷۶۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


کد خبر: ۷۷۶۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


میتواند فشارهای جنسی زناشویی و عاطفی زیادی بر زوجین وارد... اجتناب میکنند از آنجا که فشارهای زناشویی در طول زمان... زمان فشارهای روحی و زناشویی بیشتری را تجربه خواهند کرد... با اثرات منفی زناشویی قابل توجهی روبرو می شوند و...
کد خبر: ۷۷۶۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


این افراد پروانه اشتغال حرفه ای روانشناسی ندارند؛
یزدانی |مربی توسعه فردی رنه سینانی زناشویی همسرداری خانواده زندگی... ایده آل زهرا غروی/توسعه فردی زوج زندگی زناشویی |سکس تراپی... تیموری مجله زناشویی مجله زناشویی مجله موفقیت گری وی مجله... حال خوب مشاور زناشویی و سکسولوژی مشاور زناشویی-سانی معجزه افکار...
کد خبر: ۷۷۶۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


روابط زناشویی خود دچار چالش شده است قبول می کند...
کد خبر: ۷۷۶۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


دلایل متعددی برای فروپاشی زندگی زناشویی می توان برشمرد اما...
زندگی زناشویی معتقد است در بررسی آسیب های اجتماعی باید... روابط فرازناشویی کاهش صبر و تحمل و موارد فردی دیگر...
کد خبر: ۷۷۶۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


که از نظر زناشویی از دوستانش می شنود برای لحظاتی...
کد خبر: ۷۷۶۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


زناشویی و چگونگی افزایش لذت از رابطه است آماندا لوترمن... مؤسس مرکز همدلیِ زناشویی در کانادا به زوج ها توصیه... ترتیب همدلی زناشویی را کشف و آن را ابراز کنند... » « در یک رابطه زناشویی هر دو طرف رابطه...
کد خبر: ۷۷۶۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


تواند به بهتر شدن روابط زناشویی و جنسی کمک کند...
کد خبر: ۷۷۶۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


آخرین اخبار