فرونشست زمین در یکی از خیابان های نیویورک آمریکا باعث...
کد خبر: ۷۸۶۸۸۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹


بسته خبری «صبحانه با پارسینه» از شامگاه تا بامداد؛
نکنیم فرونشست زمین در خیابان سپاه تهران سرهنگ علی اصغر...
کد خبر: ۷۸۶۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۷


رئیس سازمان فضایی در برنامه صف اول خبر داد؛
برنامه صف اول گفت حوزه فرونشست زمین مسئله ای بوده...
کد خبر: ۷۸۵۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱


فرونشست زمین در یکی از خیابان های نیویورک آمریکا باعث...
کد خبر: ۷۸۵۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸


های کشورمان مطلع هستیم از فرونشست زمین ناشی از برداشت...
کد خبر: ۷۸۲۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶


بسته خبری «صبحانه با پارسینه» از شامگاه تا بامداد؛
گسل ها قنات ها آب های زیرسطحی و فرونشست به...
کد خبر: ۷۸۲۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۶


که خشکسالی و بی آبی و فرونشست زمین و قحطی...
رسد که خشکسالی و بی آبی و فرونشست زمین و... این استان هم رسیده و در شکل فرونشست دشت قزوین... خود را نشان داده است طبق گزارش خبرگزاری ایلنا فرونشست... های زیرزمینی در سال های اخیر باعث شده پدیده فرونشست...
کد خبر: ۷۸۱۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۷


کنار خلیج گرگان نرخ فرونشست ۲۲ سانتی متر در سال...
شهرسازی در رابطه آخرین وضعیت فرونشست در استان های شمالی... کردیم که در کنار خلیخ گرگان نرخ فرونشست ۲۲ سانتی... های زیرزمینی در بروز پدیده فرونشست را به عنوان یک... افزایش نرخ فرونشست در منطقه توضیح داد علت این است...
کد خبر: ۷۷۹۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶


بندی کلان شهرها در برابر آتش سوزی زلزله فرونشست و...
کد خبر: ۷۷۷۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸


نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کنید؛
ها در برابر آتش سوزی زلزله فرونشست و فروریزش زمین...
کد خبر: ۷۷۷۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸


آخرین اخبار