برچسب ها - فاصله طبقاتی
فقرزدایی باید به گونه ای طراحی شود که فاصله طبقاتی...
کد خبر: ۷۳۶۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷


توسط رئیس جمهور ؛
ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به... یافته که به معنی تشدید شکاف طبقاتی است تعداد زیادی...
کد خبر: ۷۳۴۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰


سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه...
کد خبر: ۷۳۴۸۴۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹


سناریوی جبران کسری بودجه نباید به فاصله طبقاتی منجر شود؛
است و چنین سناریویی جزء ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت... فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر...
کد خبر: ۷۳۴۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸


دنبال افرادی باشند که دارای نقطه مشترک بیشتری هستند فاصله... طبقاتی از جمله مسائل مهمی است که در ازدواج باید... به آن توجه شود زیرا اختلاف طبقاتی بر رابطه زن... چه زمانی می گوییم دو نفر با یکدیگر اختلاف طبقاتی...
کد خبر: ۷۳۰۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳


برابری هزینه های دولت و در برابر آن رشد فاصله... طبقاتی به نفع مرفهین در سال های اخیر گفته بود...
کد خبر: ۷۲۷۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۳


فرار مالیاتی فاصله طبقاتی اختلاس طلاق تورم رشد اقتصادی منفی...
کد خبر: ۷۲۵۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲


شکاف درآمدی در کشور افزایش یافت؛
یافته است بنابراین از سال ۹۸ تا ۹۹ شکاف طبقاتی...
کد خبر: ۷۲۱۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱


فاصله طبقاتی کاهش کسری بودجه و وابستگی به نفت و...
کد خبر: ۷۱۲۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱


حل فاصله طبقاتی حل فاصله طبقاتی و بی عدالتی با...
کد خبر: ۷۱۲۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


آخرین اخبار