نگاهی به وضعیت معاملات ۶ مهر ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش بیش از ۱۲ هزار واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۴۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

نگاهی به وضعیت معاملات ۴ مهر ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش بیش از ۶۰۰۰ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۴۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

نگاهی به وضعیت معاملات ۲ مهر ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش بیش از ۶۷۰۰ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۳۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نگاهی به وضعیت معاملات ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش بیش از ۶۷۰۰ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۳۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

نگاهی به وضعیت معاملات ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش بیش از ۴ هزار واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۳۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

نگاهی به وضعیت معاملات ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش بیش از ۱۱ هزار واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۳۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

نگاهی به وضعیت معاملات ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش بیش از 4 هزار واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۲۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

نگاهی به وضعیت معاملات ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۴۱۵۵ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۲۶۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

نگاهی به وضعیت معاملات ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۶ هزار و ۶۵۰ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۲۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نگاهی به وضعیت معاملات ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش بیش از ۱۵ هزار واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۲۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

نگاهی به وضعیت معاملات ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۷۹۷۵ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۱۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

نگاهی به وضعیت معاملات ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
روند حرکت شاخص کل بورس امروز هم نزولی بود و این شاخص بیش از ۵۹۰۰ واحد کاهش یافت.
کد خبر: ۷۹۱۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

نگاهی به وضعیت معاملات ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۲۷ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۱۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

نگاهی به وضعیت معاملات ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز بالاخره سبزپوش شد.
کد خبر: ۷۹۱۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

نگاهی به وضعیت معاملات ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۲ هزار و ۴۶۲ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۱۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

نگاهی به وضعیت معاملات ۹ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۸۳۷ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۰۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

نگاهی به وضعیت معاملات ۸ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۳۸۷۵ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۰۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

نگاهی به وضعیت معاملات ۷ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش یکهزار و ۴۹ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۰۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

نگاهی به وضعیت معاملات ۶ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز با ریزش ۵ هزار و ۹۴۹ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۰۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

نگاهی به وضعیت معاملات ۵ شهریور ۱۴۰۱ در بازار سهام؛
شاخص کل بازار بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۷ هزار و ۶۷۳ واحدی مواجه شد.
کد خبر: ۷۹۰۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

داغ
آخرین اخبار