برچسب ها - کشورها
سفید تاکید کرد آمریکا و کشورهای اروپایی هم پیمان گام... گفت ما با کشورها و شرکای جهانی برای تصمین امنیت...
کد خبر: ۷۵۶۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵


سوژه های جذاب رسانه ها در کشورهای مختلف بود آزمون... اروپا بوده است کشورها از طریق ارتباطات اقتصادی فرهنگی و...
کد خبر: ۷۵۶۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵


سرپرست معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
در بخش کشاورزی نسبت به سایر کشورها عقب هستیم و...
به سایر کشورها عقب هستیم و البته در این سال...
کد خبر: ۷۵۶۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵


فرصت بازگشت به برجام رو به اتمام است؛
کشورهای منطقه ایجاد می کند و به تهدید بالقوه ای... که لغو شدند شامل لغو محدودیت های کشورها و بانک... نفت ایران به این کشورها می شدند بنابراین در واقع...
کد خبر: ۷۵۶۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵


روابط ایران با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان مخالف نیستند... محدود به برخی کشورها شده است آن هم به بهای...
هست به هم خوردن تعادل در روابط با کشورها و... متعادل با کشورهایی مانند چین و روسیه نیستیم بلکه مخالف... کشورها در سازمان ملل که امری رایج است منع شوند...
کد خبر: ۷۵۵۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵


ایران نه فقط در چین بلکه نزد دیگر کشورها است... کره انگلیس عراق و برخی کشورهای دیگر طلب کار است...
کد خبر: ۷۵۵۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴


از قبل در بسیاری کشورها به سویه غالب بدل شده...
کد خبر: ۷۵۵۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴


امنیت و کشورهای ذی نفوذ دنیا وارد تقابل شده ایم... بسیار بیشتر از ما با این کشورها رابطه دارند ما... با شورای امنیت و کشورهای ذی نفوذ دنیا وارد تقابل... و اسرائیل بسیار بیشتر از ما با این کشورها رابطه...
کد خبر: ۷۵۵۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴


را با وضعیت دیگر کشورها مقایسه کرده است ...
با کشورهای در حال توسعه و کشورهای منطقه منا پایین... پیش بینی شده است هر چند سرعت رشد این کشورها... و در میان کشورهای بررسی شده تنها آرژانتین با تورم... در میان کشورهای بررسی شده به خود اختصاص داده است...
کد خبر: ۷۵۵۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴


بسیاری از کشورها اروپایی با واکسن فایزر در چین و...
کد خبر: ۷۵۵۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳


آخرین اخبار