پارسینه: مهمترین رویداد‌های خبری ایران و جهان را در پادکست روزانه پارسینه هر روز با گوشهایتان مرور کنید.
کد خبر: ۷۷۵۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

پارسینه: مهمترین رویداد‌های خبری ایران و جهان را در پادکست روزانه پارسینه هر روز با گوشهایتان مرور کنید.
کد خبر: ۷۷۵۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مهمترین رویداد‌های خبری ایران و جهان را در پادکست روزانه پارسینه هر روز با گوشهایتان مرور کنید.
کد خبر: ۷۷۴۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

مهمترین رویداد‌های خبری ایران و جهان از دیشب تا صبح امروز را در صبحانه پارسینه مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۴۸۴۶۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

صبحانه با پارسینه (۱۳۹۷/۸/۱۹)؛
مهمترین رویداد‌های خبری ایران و جهان از دیشب تا صبح امروز را در صبحانه پارسینه مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۴۸۲۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

صبحانه با پارسینه (۱۳۹۷/۵/۱)؛
مهمترین رویداد‌های خبری ایران و جهان از دیشب تا صبح امروز را در صبحانه پارسینه مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۴۵۲۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

صبحانه با پارسینه (۱۳۹۷/۴/۱۳)؛
مهمترین رویداد‌های خبری ایران و جهان از دیشب تا صبح امروز را در صبحانه پارسینه مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۴۴۶۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

مهمترین رویداد های خبری ایران و جهان از دیشب تا صبح امروز را در صدای پارسینه خواهید شنید.
کد خبر: ۳۹۲۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

داغ
آخرین اخبار