این مشاغل پرمخاطره را انتخاب کنید حداقل کار این است...
این مشاغل پرمخاطره را انتخاب کنید حداقل کار این است... این مشاغل تعداد مرگ و میر و دستمزد این کار... مشاغل روبه رو میشویم و شما تصمیم میگیرید که آیا... این مشاغل و این مقدار دستمزد ارزش به خطر افتادن...
کد خبر: ۵۲۸۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


بر اساس مصوبه سخت و زیان آور بودن حرفه خبرنگاری... درباره اجرایی شدن شغل خبرنگاری به عنوان مشاغل سخت و... سخت و زیان آور رسیدگی می شود و پس از... کمیته های استانی بررسی مشاغل سخت و زیان آور سراسر...
کد خبر: ۵۲۶۲۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸


شغل خبرنگاری صراحتاً این شغل به عنوان مشاغل سخت و... دبیرخانه کمیته های استانی بررسی مشاغل سخت و زیان آور...
کد خبر: ۵۲۶۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷


خبرنگاری در دسته مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد...
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سختی کار خبرنگاران و... در سال ۸۶ شغل خبرنگاری صراحتاً به عنوان مشاغل سخت... درخواست متقاضیان به دبیرخانه های کمیته های استانی بررسی مشاغل... سخت و زیان آور سراسر کشور مراتب توسط کمیته های...
کد خبر: ۵۲۵۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷


کارگران قراردادی و پیمانی توصیه ای هم به کارفرمایان مشاغل... سخت کرده و می گوید روزه داری در شرایط سخت...
کد خبر: ۵۲۵۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵


موضوع شمول مفاد قانون مشاغل سخت و زیان آور و...
کد خبر: ۵۲۴۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲


روزه داری و مشاغل سخت افرادی که دارای مشاغل سخت...
کد خبر: ۵۲۴۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹


سختی برای بسیاری از آحاد جامعه محرض و مسلم است... به اثبات برسانیم سختی شغل قضاوت را و موفق نشدیم... رسانه ها جزء مشاغل سخت است و مردم تلاش ها... و من هم به نوبه خود هم به سختی کار...
کد خبر: ۵۲۲۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


سخنگوی جدید قوه قضاییه خبر داد؛
و اطلاع رسانی اظهارداشت حساسیت سختی برای بسیاری از آحاد... قضایی خیلی تلاش کردیم که به اثبات برسانیم سختی شغل... قوه قضاییه افزود قطعاً شغل رسانه ها جزء مشاغل سخت... خود هم به سختی کار شما گواهی می دهم و...
کد خبر: ۵۲۲۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


مشاغل سخت و زیان آور شناخته شد ...
کد خبر: ۵۲۱۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۰


آخرین اخبار