کد خبر: ۶۳۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۱

کد خبر: ۶۲۶۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۹

کد خبر: ۶۲۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۴

کد خبر: ۵۹۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

نسل جوان، نسل جوان، سرخورده گشت و بی‌توان! / زیرا ندید اندر میان، از عدل و از قسطی نشان! / قارونیان بس چیره تر ، بر کیل و میزان همچنان! // ای آفتاب، ای آفتاب، از خلق پنهان تا به کی؟! / عالم سیه، از بس ستم، این خلق، پنهان تا به کی؟!
کد خبر: ۵۷۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۸

کد خبر: ۵۷۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

کد خبر: ۵۶۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

داغ
آخرین اخبار