برچسب ها - بازنشسته
بازنشسته ارتش را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل...
کد خبر: ۷۴۴۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱


منزل بازنشسته انجام تست کرونا و سرم تراپی و فیزیوتراپی...
کد خبر: ۷۴۴۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


یا منزل بازنشسته انجام تست کرونا و سرم تراپی و...
کد خبر: ۷۴۴۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


کد خبر: ۷۴۴۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


رسیدگی کند اینکه اشپیتیم آرفی بازنشسته در تمرینات امید های... بازنشسته خارجی مواجه می شود که به عنوان بازیکن هرگز...
کد خبر: ۷۴۴۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


و دولت حقوق کارکنان و بازنشسته ها با افزایش ۲۵...
کد خبر: ۷۴۴۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


تازه ازدواج کرده گرفته تا بازنشسته ها از آن دسته...
کد خبر: ۷۴۴۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


اصلاح پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ؛
قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست ۲۰ سال سابقه قضاوت...
کد خبر: ۷۴۳۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


و ایثارگر که عمده آن ها باید بازنشسته شوند در...
کد خبر: ۷۴۳۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


دارد رضا همه زندگی من و همسرم بود من بازنشسته...
کد خبر: ۷۴۳۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


آخرین اخبار