برچسب ها - حامد کرزی
حامد کرزای به اظهارات اخیر وزیر امر به معروف...
به گزارش روزنامه افغانستان تایمز « حامد کرزای» رئیس جمهور... آن ها عفو اعطا شده است حال حامدکرزی به این... ثبات و یک نظام ملی در کشور است دفتر حامد... از این نیز « حامد کرزی» گفته بود که دولت...
کد خبر: ۷۴۲۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹


حامد کرزی در کابل پریسا به آرامی زندگی جدیدی برای...
کد خبر: ۷۳۹۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸


حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اولین فرد در افغانستان...
کد خبر: ۷۳۱۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰


بیرون فرودگاه بین المللی حامد کرزی به انجام رساند که...
کد خبر: ۷۳۱۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸


وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد:
بین المللی حامد کرزی» در کابل را اداره کند همانطور...
کد خبر: ۷۲۹۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰


امروز اولین هواپیمای خارجی از فرودگاه بین المللی حامد کرزی... فرودگاه بین المللی حامد کرزی گفتند که این فرودگاه در...
کد خبر: ۷۲۹۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۸


« حامد کرزی» رییس جمهور پیشین افغانستان با استقبال از... ضروری بود به گفته کرزی افغانستان ساختار اجتماعی غنی دارد...
کد خبر: ۷۲۹۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۸


با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان آخرین تحولات این...
داده و محقق گردد حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان...
کد خبر: ۷۲۸۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶


حامد کرزی که در آن وقت مشاور ایشان بودم علنا...
کد خبر: ۷۲۸۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶


آخرین تحولات افغانستان؛
داد اما پروازها همچنان از فرودگاه بین المللی حامد کرزی...
کد خبر: ۷۲۷۵۷۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۱


آخرین اخبار