سرآخر به شکایت باشگاه پرسپولیس از مجری رسید فرزاد مجیدی...
کد خبر: ۸۰۵۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳


شکایت کند اما این مصاحبه کارلوس کی روش واکنش عجیب...
کد خبر: ۸۰۵۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۲


به فیفا شکایت خواهد کرد تا اجازه پایمال شدن حق...
کد خبر: ۸۰۵۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۲


کلینیک شکایت دارم باتوجه به شکایت خانواده زن جوان پرونده...
کد خبر: ۸۰۵۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۲


زن کلاهبرداری به اتهام فروش دسته چک جعلی شکایت کرد... این شکایت قاضی تقی زاده بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه... پلیس آگاهی قرار داد مأموران در نخستین گام با شکایت...
کد خبر: ۸۰۵۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۲


شکایت می کند ...
پرسپولیس با گردآوری مدارک لازم شکایت خود را به اتاق... به فیفا شکایت خواهد کرد باشگاه پرسپولیس هم چنین در...
کد خبر: ۸۰۵۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۱


وی بیان کرد پس از شکایت تعدادی از خانواده ها... آن ها شکایت تنظیم کردند و موضوع مورد پیگیری همه...
کد خبر: ۸۰۵۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۱


شاعر در بیت دوم این غزل دارد سخنی شکایت آمیز...
کد خبر: ۸۰۵۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰


کرد اگر از فروشگاهی شکایت شود اتحادیه با آن برخورد... می کند اما تا شکایت نشود اتحادیه بابت موبایل آیفون...
کد خبر: ۸۰۴۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸


شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده... تحقیقات یا بازداشت شکایتی شفاهی یا کتبی داشت باید به... آن شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد...
کد خبر: ۸۰۴۶۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸


آخرین اخبار