پلاسکو و متروپل در تهران و آبادان و همچنین با...
کد خبر: ۷۸۰۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵


آغاز نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
شد در زمان پلاسکو برای حفظ حقوق مردم کمیته ای...
کد خبر: ۷۷۹۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


جمله پلاسکو ساختمان متروپل و اخبار گسترده تر بوده و...
کد خبر: ۷۷۹۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶


باشد البته نباید متروپل مثل پلاسکو فراموش شود چه بسیار...
کد خبر: ۷۷۸۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۴


بسته خبری «صبحانه با پارسینه» از شامگاه تا بامداد؛
ساری پلاسکو و متروپل جدید باشیم وجود داشته باشد سیدجواد...
کد خبر: ۷۷۸۸۴۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۳


وقوع فاجعه ای مانند ورزشگاه شهید متقی ساری پلاسکو و...
کد خبر: ۷۷۸۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲


فاجعه پلاسکو جلساتی در سطح کارشناسی تشکیل شد اما به...
کد خبر: ۷۷۸۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲


توقیف اموال مالک ساختمان متروپل؛
برای حل بحران اصلاً با بحران پلاسکو قابل مقایسه نیست... از تجربه پلاسکو استفاده کردیم که امیدواریم به زودی با...
کد خبر: ۷۷۸۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱


از حادثه پلاسکو این جا در آواربرداری متروپل بوده است...
کد خبر: ۷۷۸۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱


کد خبر: ۷۷۸۴۴۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۰


آخرین اخبار