همکف نه تنها عضو داعش نبودند بلکه اساسا از داعشی...
کد خبر: ۷۵۸۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶


که داعشی ها در آن نگه داری می شدند» بایدن...
کد خبر: ۷۵۷۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴


منجر به فرار تعدادی از زندانیان داعشی شد بسیار حائز... زخمی و همینطور تعدادی از زندانیان داعشی توانستند فرار کنند...
کد خبر: ۷۵۷۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰


کد خبر: ۷۵۶۹۹۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰


سوریه می جنگیدند خبر داده اند جذب جوانان داعشی از...
کد خبر: ۷۵۶۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰


امنیت ساز است تصریح کرد حضور نیروهای تکفیری و داعشی...
کد خبر: ۷۵۶۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶


هویت واقعی این داعشی ها و مناصب محول شده به... کردند زیرا این داعشی ها می دانند که آمریکا برای...
کد خبر: ۷۵۶۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶


دوشنبه اعلام کردند که ۳۰۰ داعشی خود را تحویل نگهبانان...
شد جایی که هزاران داعشی بازداشت شده در آنجا هستند...
کد خبر: ۷۵۵۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴


برای داعشی های ایران در دهه شصت انجام می داد...
کد خبر: ۷۵۵۷۷۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴


احتمالی در پی فرار زندانیان داعشی از زندان حسکه در... های داعشی از زندان حسکه سوریه این مرزها به طور...
کد خبر: ۷۵۵۶۰۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳


آخرین اخبار