یکی از قدیمی‌ترین روش‌های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده هست. تاروت در قدیم مورد توجه اشراف و ثروتمندان بود زیرا دسترسی به پیشگوی مسلط در زمانی که حاکمان آن را ممنوع کرده بودند پرهزینه و سخت بود. امروزه نیز افرادی که به تاروت تسلط داشته باشند نادرند و یا هزینه‌های زیادی را دریافت می کنند.
کد خبر: ۸۲۷۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده هست. تاروت در قدیم مورد توجه اشراف و ثروتمندان بود زیرا دسترسی به پیشگوی مسلط در زمانی که حاکمان آن را ممنوع کرده بودند پرهزینه و سخت بود. امروزه نیز افرادی که به تاروت تسلط داشته باشند نادرند و یا هزینه‌های زیادی را دریافت می کنند.
کد خبر: ۸۲۷۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده هست. تاروت در قدیم مورد توجه اشراف و ثروتمندان بود زیرا دسترسی به پیشگوی مسلط در زمانی که حاکمان آن را ممنوع کرده بودند پرهزینه و سخت بود. امروزه نیز افرادی که به تاروت تسلط داشته باشند نادرند و یا هزینه‌های زیادی را دریافت می کنند.
کد خبر: ۸۲۶۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده هست. تاروت در قدیم مورد توجه اشراف و ثروتمندان بود زیرا دسترسی به پیشگوی مسلط در زمانی که حاکمان آن را ممنوع کرده بودند پرهزینه و سخت بود. امروزه نیز افرادی که به تاروت تسلط داشته باشند نادرند و یا هزینه‌های زیادی را دریافت می کنند.
کد خبر: ۸۲۵۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده هست.
کد خبر: ۸۲۵۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

فال روزانه تاروت پنجشنبه ۱۳بهمن ۱۴۰۱ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۸۱۰۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

فال روزانه تاروت یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ را در ادامه ببینید.
کد خبر: ۸۰۲۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

داغ
آخرین اخبار