افزود اکنون زندگی این دو نفر شبیه به زندگی سلمان... رشدی شده است و مردم از اصلاح طلبان و این...
کد خبر: ۱۷۴۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴


گذارد دیگر تفاوتی با سلمان رشدی ندارد و امام علیه... بندند و بدین وسیله موجبات گمراهی مردم مسلمان را فراهم... ترین مجازاتهاست در جایی که شرع مطهر به مسلمانان اجازه... می دهد که جان مرتدّ فطری مسلمان زاده ای که...
کد خبر: ۱۶۹۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶


می کنند از کجا معلوم که روز دیگر امثال سلمان... رشدی را به عنوان یک قدیس و سالک مجذوب یا...
کد خبر: ۱۶۳۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸


بی توجهی هاست که می بینیم این همه مسلمان صدایشان... وی به اتهام توهین به اسلام و مقدسات مسلمانان و... و پدر عروس احمدی نژاد را با سلمان رشدی مقایسه... از سلمان رشدی هم بدتر است این اظهارات چنان بر...
کد خبر: ۱۶۰۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۶


بازخوانی عملکرد یک مداح سیاسی/
را با سلمان رشدی مقایسه کرد و گفت این آقایی... که ادعای آسمانی بودن دارد از سلمان رشدی هم بدتر...
کد خبر: ۱۶۰۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


مسلمان محترم است نه مال او قاضی حکم می کند... جان مسلمانان برایشان محترم نباشد آیا مقامات جمهوری اسلامی کسانیند... کار حق را نباید انجام داد امروز اگر ما سلمان... رشدی را هم اعدام کنیم رادیوهای بیگانه ضدانقلاب و غرب...
کد خبر: ۱۵۳۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۰۱


ملل مسلمان است تجربیاتی که در آن کوچک ترین اعتماد... از فتوای تاریخی درباره سلمان رشدی مرتد بیان شده است...
کد خبر: ۱۴۹۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹


مهدور الدم بودن سلمان رشدی را داد رفت لطفا به...
کد خبر: ۱۴۹۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۱۶


۶۷ آغاز شد مسأله سلمان رشدی و فتوای معروف امام... و گذشت و شهامت زیادی داشت فتوای مربوط به سلمان... رشدی هم کار آسانی نبود زیرا به معنای تقابل با...
کد خبر: ۱۳۶۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۱۱


مورد قتل سلمان رشدی کافی بود که روابط دیپلماتیک تهران...
کد خبر: ۱۳۲۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۲۹


آخرین اخبار