ویدیویی از بی احتیاطی و خوابیدن یک راننده شیرازی درجاده...
کد خبر: ۷۸۲۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸


وی گفت در مردان میانسال مرگ بیشتر ناشی از خوابیدن... پشت فرمان تجاوز از سرعت مجاز تصادفات در چهارراه ها...
کد خبر: ۲۲۶۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹


در مردان میانسال مرگ بیشتر ناشی از خوابیدن پشت فرمان...
کد خبر: ۲۲۶۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹


ناشی از خوابیدن پشت فرمان تجاوز از سرعت مجاز تصادفات...
کد خبر: ۲۰۲۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷


پشت اتومبیل شخصی یا روی نیمکت اتمی پرسپولیس ...
لیگ هم خوابش برد از لحظه خوابیدن پشت فرمان اتومبیلش... بازیکن اخراجی داد فرمانده میدان شد و تیمش را با... از او می پرسیم که استیلی تو - فرمانده میدانت-... مردم ایران هم خوابشان نبرد چه پشت اتومبیل شخصی یا...
کد خبر: ۱۹۷۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶


میانسال مرگ بیشتر ناشی از خوابیدن پشت فرمان تجاوز از...
کد خبر: ۱۲۶۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۱۴


از خوابیدن پشت فرمان تجاوز از سرعت مجاز تصادفات در...
کد خبر: ۷۸۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶


آخرین اخبار