کد خبر: ۷۸۱۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


چاکراه داریم ...
کد خبر: ۷۸۱۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵


بسته خبری «صبحانه با پارسینه» از شامگاه تا بامداد؛
فردی| چاکراه درمانی ۴۲-فاطمه کاشانیان / خود باوری ۴۳-یگانه حسینخانی|...
کد خبر: ۷۷۸۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


جریان شفاف انرژی از مراکز انرژی که چاکراه ها نامیده...
کد خبر: ۵۷۴۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵


درمانی سنگ الکساندریت گذاشتن این سنگ روی چاکراه قلب در...
کد خبر: ۵۵۱۸۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰


سنتی چینی ماساژ کمک می کند تا چاکراه های انرژی...
کد خبر: ۴۵۴۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸


هستند که با تشخیص چاکراه های بدن و قرار دادن...
کد خبر: ۲۵۶۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱


آشنا شدن با چاکراها به شما کمک می کند تا... تا با چاکراهای خود بیشتر آشنا شوید با خود روراست...
به یکی از چاکراها وابسته است اگر شما در قسمتی... توانایی چاکرای خود دارید چگونه افکار بر روی چاکراهای ما... شود انرژی چاکراها تغییر کند و چاکراها بسته شوند هاله...
کد خبر: ۲۱۸۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۳


تاثیرگذاری بر کلیه کبد طحال و چاکراه های انرژی بدن...
کد خبر: ۱۳۹۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۲۱


و چاکراه های مربوط به انرژی را تحریک و تنظیم...
کد خبر: ۴۷۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶


آخرین اخبار