فروردین 1401 هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی روشن...
ماه فروردین را هم در ماه های خرداد و تیر... جاری باقیمانده متناسب سازی اجرایی شود در فروردین ماه در... همین رابطه در فروردین ماه نهاد های صنفی کارگران بازنشسته... میلیون نفریِ خانواده ی بازنشستگان کارگری کشور نیست او اضافه...
کد خبر: ۷۷۵۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷


آخرین اخبار