برچسب ها - شهرک اکباتان
هر دو متهم با انتقال به شهرک اکباتان و محل...
کد خبر: ۷۱۱۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


در برابر بلوک در شهرک اکباتان توقف کردند و در... اکباتان شرایط امنیتی را فراهم کرده بودند در آرامش و...
کد خبر: ۷۱۱۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


تحقیق با نگهبان ساختمان بابک خرمدین در شهرک اکباتان تماس...
کد خبر: ۷۰۶۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


سطل زباله ای در شهرک اکباتان کشف شد روز بعد...
کد خبر: ۷۰۶۸۴۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


مادرش در شهرک اکباتان به قتل رسید پدر بابک خرمدین...
کد خبر: ۷۰۶۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


که ساکن شهرک اکباتان است با حال نامساعد در بیمارستانی...
برادر بابک خرمدین که ساکن شهرک اکباتان بوده بر اثر...
کد خبر: ۷۰۶۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱


سالخورده در شهرک اکباتان رقم زده اند و در طول...
کد خبر: ۷۰۶۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱


اکباتان ملتهب شده است این اتفاقات به محل ربطی ندارد...
کد خبر: ۷۰۶۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱


را همان شب در اطراف شهرک اکباتان انداختیم فرامرز یک... های اطراف شهرک اکباتان انداختیم و به همه گفتیم که... میدان صادقیه میدان قدس و فاز سوم شهرک اکباتان انداختیم...
کد خبر: ۷۰۵۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۳۰


اعضای بدن بابک خرمدین در سطل زباله در شهرک اکباتان... هر سه قتل را در همین خانه اکباتان انجام دادیم...
کد خبر: ۷۰۵۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۳۰


آخرین اخبار