برچسب ها - جمهوری موریس
پورت لوییس از جمهوری موریس به عنوان سفیر افتخاری جهانی...
کد خبر: ۶۸۷۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۴


شده است بنیاد معلولین پورت لوییس واقع در جمهوری موریس...
کد خبر: ۶۷۶۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


دهد که ساکنان جمهوری موریس ثروتمندترین و شهروندان زیمبابوه فقیرترین...
می کند که ساکنان جمهوری موریس با میانگین درآمد سرانه... در این گزارش پس از موریس آفریقای جنوبی با میانگین... شد دلیل ثروت ساکنان موریس را عواملی نظیر امنیت حقوق...
کد خبر: ۲۷۹۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۱


آخرین اخبار