به مجرمان بانک تجارت استان کرمان ۲۳ متهم پرونده جمعاً...
کد خبر: ۷۴۷۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳


وضعیت سبد سهام عدالت امروز؛
شرکت پارس سویچ 1390 1401 وبملت بانک ملت 273 283... وبصادر بانک صادرات ایران 161 167 خاور ایران خودرو 100... 100 وتجارت بانک تجارت 169 175 فایرا شرکت آلومینیوم ایران...
کد خبر: ۷۴۷۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲


با امضای قرارداد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محقق شد :
اولین قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی بانک ها در چارچوب تبصره... ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بین بانک تجارت...
فیض آثار مدیر عامل این بانک و دکتر سورنا ستاری... معاون علمی و فناوری رییس جمهور رسید از سوی بانک... تجارت مجموعا ۸۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات شامل ۳ هزار میلیارد... میلیارد ریال نیز از محل منابع داخلی بانک برای اعطای...
کد خبر: ۷۴۷۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱


وضعیت سبد سهام عدالت؛
شرکت پارس سویچ 1401 1421 وبملت بانک ملت 283 290... وبصادر بانک صادرات ایران 167 170 خاور ایران خودرو 100... 100 وتجارت بانک تجارت 175 180 فایرا شرکت آلومینیوم ایران...
کد خبر: ۷۴۷۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱


وضعیت سبد سهام عدالت؛
پارس سویچ 1421 1470 وبملت بانک ملت 290 291 وبصادر... بانک صادرات ایران 170 169 خاور ایران خودرو 100 100... وتجارت بانک تجارت 180 180 فایرا شرکت آلومینیوم ایران 1528...
کد خبر: ۷۴۶۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۰


وضعیت سبد سهام عدالت امروز؛
1515 وبملت بانک ملت 289 284 وبصادر بانک صادرات ایران... 172 172 خاور ایران خودرو 100 100 وتجارت بانک تجارت...
کد خبر: ۷۴۵۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵


وضعیت سبد سهام عدالت امروز؛
پارس سویچ 1515 1543 وبملت بانک ملت 284 284 وبصادر... بانک صادرات ایران 172 173 خاور ایران خودرو 100 100... وتجارت بانک تجارت 180 182 فایرا شرکت آلومینیوم ایران 1539...
کد خبر: ۷۴۵۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴


1646 وبملت بانک ملت 296 291 وبصادر بانک صادرات ایران... 181 178 خاور ایران خودرو 100 100 وتجارت بانک تجارت...
کد خبر: ۷۴۴۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱


وضعیت سبد سهام عدالت امروز؛
پارس سویچ 1547 1559 وبملت بانک ملت 296 299 وبصادر... بانک صادرات ایران 181 182 خاور ایران خودرو 100 100... وتجارت بانک تجارت 188 185 فایرا شرکت آلومینیوم ایران 1596...
کد خبر: ۷۴۴۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


وضعیت سبد سهام عدالت امروز؛
پارس سویچ 1559 1554 وبملت بانک ملت 299 286 وبصادر... بانک صادرات ایران 182 172 خاور ایران خودرو 100 100... وتجارت بانک تجارت 185 177 فایرا شرکت آلومینیوم ایران 1620...
کد خبر: ۷۴۴۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


آخرین اخبار