مبتلایان به کرونا درجهان ۵۶۴ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۴۰۸ تن شدند.
کد خبر: ۷۸۴۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

جدیدترین آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۵۴۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۲۵۲ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۳۳۲ هزار و ۷۸۸ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۵۱۶ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۱۰۵ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۸۰۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

آخرین آمار شیوع ویروس کووید ۱۹ در جهان؛
شمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۵۲۳ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۹۱۷ نفر رسیده است. مرگ شش میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۹۷ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۹۳ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۹۱۰ نفر از مبتلایان نیز بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۷۵۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

آخرین آمار شیوع ویروس کووید ۱۹ در جهان؛
شمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۵۱۸ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۷۶ نفر رسیده است. مرگ شش میلیون و ۲۸۰ هزار و ۲۸۷ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۷۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۸۷ نفر از مبتلایان نیز بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۷۴۳۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

جدیدترین آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان ۱۴۰۱/۰۲/۱۵؛
شمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۵۱۵ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۶۸۹ نفر رسیده است. مرگ شش میلیون و ۲۶۹ هزار و ۵۸۷ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۷۰ میلیون و ۷۵ هزار و ۴۱۸ نفر از مبتلایان نیز بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۷۳۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۵۰۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۲۸۱ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۲۲۷ هزار و ۸۷۸ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۵۷ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۸ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۷۰۴۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

جدیدترین آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان ۱۴۰۱/۰۱/۳۰؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۵۰۵ میلیون و ۴۲ هزار و ۹۷۴ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۲۲۴ هزار و ۴۷۳ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۵۶ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۴۵۰ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۷۰۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

جدیدترین آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان ۱۴۰۱/۰۱/۲۹؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۵۰۴ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۶۶۸ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۲۲۲ هزار و ۷۶۷ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۵۵ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۳۴۳ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۹۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

جدیدترین آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان ۱۴۰۱/۰۱/۲۸؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۵۰۴ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۶۷۲ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۴۸ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۵۴ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۲۵۱ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۹۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا بیست و یکم فروردین ۱۴۰۱؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۴۹۸ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۵۶۲ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۲۰۱ هزار و ۲۱۳ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۴۳ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۸۴۷ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۷۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا سیزدهم فروردین ۱۴۰۱؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۴۸۹ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۶۹۹ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۱۷۰ هزار و ۸۰۰ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۲۴ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۵۶ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۷۰۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۳

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا ۲۵ اسفند ۱۴۰۰؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۴۶۱ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۰۵۰ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۷۳ هزار و ۲۳۳ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۳۹۴ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۹۰۶ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۵۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا ۱۶ اسفند ۱۴۰۰؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۴۴۶ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۶۱۲ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۲۰ هزار و ۱۷۱ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۳۷۹ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۳۳۲ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۳۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا ۱۴ اسفند ۱۴۰۰؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۴۴۳ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۵۵۴ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و ۹ هزار و ۲۱۵ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۳۷۶ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۸۶۳ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۳۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

جدیدترین آمار کرونا؛
مجموع آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۴۴۲ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۶۶ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و یک هزار و ۸۴۴ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۳۷۵ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۳۵ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۳۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا ۵ اسفند ۱۴۰۰؛
مجموع مبتلایان به بیماری «کووید-۱۹» در جهان تاکنون به ۴۲۹ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۹۹ نفر رسیده، مرگ پنج میلیون و ۹۳۵ هزار و ۹۴۳ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده است و ۳۵۸ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۹۰۳ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۱۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا ۱ اسفند ۱۴۰۰؛
مجموع مبتلایان به بیماری «کووید-۱۹» در جهان تاکنون به ۴۲۳ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۷۴۷ نفر رسیده، مرگ پنج میلیون و ۹۰۰ هزار و ۴۴۵ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده است و ۳۴۸ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۷۲۵ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۰۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا ۲۸ بهمن ۱۴۰۰؛
مجموع مبتلایان به بیماری «کووید-۱۹» در جهان تاکنون به ۴۱۷ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۹۵ نفر رسیده، مرگ پنج میلیون و ۸۶۸ هزار و ۱۲۴ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده است و ۳۴۱ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۶۷ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۰۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا ۲۷ بهمن ۱۴۰۰؛
مجموع مبتلایان به بیماری «کووید-۱۹» در جهان تاکنون به ۴۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۱۶۰ نفر رسیده، مرگ پنج میلیون و ۸۵۵ هزار و ۹۴۲ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده است و ۳۳۸ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۸۲۱ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۶۰۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

تازه‌ترین آمار جهانی مبتلایان، قربانیان و بهبودیافتگان کرونا ۱۹ بهمن ۱۴۰۰؛
مجموع مبتلایان به بیماری «کووید-۱۹» در جهان تاکنون به ۳۹۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده، مرگ پنج میلیون و ۷۶۸ هزار و ۷۰۰ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده است و ۳۱۷ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۹۳۳ نفر از مبتلایان نیز تاکنون بهبود یافته‌اند.
کد خبر: ۷۵۸۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

داغ
آخرین اخبار