برچسب ها - قیمت میوه و تره بار
قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز بیست و سوم خرداد ۱۴۰۰ به... شرح زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت... ریال سیب زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۳۰,۰۰۰ خیار گلخانه...
کد خبر: ۷۱۰۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز بیست و دوم خرداد ۱۴۰۰ به... شرح زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت... ریال سیب زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۳۰,۰۰۰ خیار گلخانه...
کد خبر: ۷۱۰۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته کمی کاهش یافت ...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز بیستم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر... اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال سیب... زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۳۰,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۶۸,۰۰۰...
کد خبر: ۷۱۰۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته کمی کاهش یافت ...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز نوزدهم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر... اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال سیب... زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۳۰,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۶۸,۰۰۰...
کد خبر: ۷۰۹۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز هجدهم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر... اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال سیب... زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۳۰,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۶۸,۰۰۰...
کد خبر: ۷۰۹۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز هفدهم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر... اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال سیب... زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۳۰,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۶۸,۰۰۰...
کد خبر: ۷۰۹۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز سیزدهم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر... اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال سیب... زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۳۰,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۶۸,۰۰۰...
کد خبر: ۷۰۸۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز دوازدهم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر... اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال سیب... زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۳۰,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۶۵,۰۰۰...
کد خبر: ۷۰۸۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز یازدهم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر... اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال سیب... زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۴۰,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۵۵,۰۰۰...
کد خبر: ۷۰۸۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته کمی کاهش یافت ...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز نهم خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر... اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال سیب... زرد ۱۱۲,۰۰۰ زردآلو ۳۶۰,۰۰۰ گیلاس ۳۴۰,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۵۵,۰۰۰...
کد خبر: ۷۰۷۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


آخرین اخبار