برچسب ها - قیمت میوه و تره بار
قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز نهم اسفند ماه ۹۹ به شرح... زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال... سیب زرد ۱۰۸,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۱۰۴,۰۰۰...
کد خبر: ۶۸۹۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز پنجم اسفند ماه ۹۹ به شرح... زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال... سیب زرد ۱۰۸,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۱۲۵,۰۰۰...
کد خبر: ۶۸۹۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت... میوه و تره بار امروز چهارم اسفند ماه ۹۹ به... شرح زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت... ریال سیب زرد ۱۰۸,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ خیار گلخانه ای...
کد خبر: ۶۸۹۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با اندکی افزایش مواجه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز سوم اسفند ماه ۹۹ به شرح... زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت ریال... سیب زرد ۱۰۸,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۱۲۵,۰۰۰...
کد خبر: ۶۸۸۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت... میوه و تره بار امروز دوم اسفند ماه ۹۹ به... شرح زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت... ریال سیب زرد ۱۰۸,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ خیار گلخانه ای...
کد خبر: ۶۸۸۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با افزایش همراه شد ...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز سی ام بهمن ماه ۹۹ به... شرح زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان قیمت... ریال سیب زرد ۱۰۸,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ خیار گلخانه ای...
کد خبر: ۶۸۸۲۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز بیست و نهم بهمن ماه ۹۹... به شرح زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان... قیمت ریال سیب زرد ۱۰۵,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ خیار گلخانه...
کد خبر: ۶۸۸۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز بیست و هشتم بهمن ماه ۹۹... به شرح زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان... قیمت ریال سیب زرد ۱۰۵,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ انگور ۱۰۸,۰۰۰...
کد خبر: ۶۸۷۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز بیست و هفتم بهمن ماه ۹۹... به شرح زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان... قیمت ریال سیب زرد ۱۰۵,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ انگور ۱۰۸,۰۰۰...
کد خبر: ۶۸۷۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران... امروز نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد...
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت میوه... و تره بار امروز بیست و پنجم بهمن ماه ۹۹... به شرح زیر اعلام گردید « قیمت انواع میوه» عنوان... قیمت ریال سیب زرد ۱۰۵,۰۰۰ لیمو شیرین ۱۴۲,۰۰۰ انگور ۱۰۸,۰۰۰...
کد خبر: ۶۸۷۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


آخرین اخبار