برای بازی از مجتمع مسکونی شان در حوالی شهرک مسکن...
کد خبر: ۷۷۹۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


رشد می دهیم که به علاوه بن مسکن و می...
کد خبر: ۷۷۹۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


زندگی خیلی بهتر و موثر تر از تجویز مسکن هایی...
کد خبر: ۷۷۹۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


در جلسه هیات دولت؛
مسکن را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد دولت... اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را متلاطم و موجبات نگرانی...
و شهرسازی بر بازار مسکن را مورد تاکید قرار داد... دادن نرخ اجاره بها اجازه ندهد سوداگران بازار مسکن را...
کد خبر: ۷۷۹۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶


ایجاد رفاه فراگیر برای مردم از مسکن و آب و...
کد خبر: ۷۷۹۱۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶


که از قانون پیروی کنند تسهیلات مسکن با بازپرداخت آسان...
تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره بهای آنها به... باشد از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به... مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن درج نمایند چنانچه...
کد خبر: ۷۷۹۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۴


که از قانون پیروی کنند تسهیلات مسکن با بازپرداخت آسان...
جهش تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره بهای آنها... مدنی باشد از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن... به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن...
کد خبر: ۷۷۹۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۴


خارج نشده اند مذاکرات و قراردادهای مسکن سال بعد برای...
کد خبر: ۷۷۸۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۳


مترمربع به تومان بوده و تقریبی است چراکه قیمت مسکن...
کد خبر: ۷۷۸۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۳


تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین... مترمربع به تومان بوده و تقریبی است چراکه قیمت مسکن...
کد خبر: ۷۷۸۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۳


آخرین اخبار