قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته حدود یک میلیون تومان کاهش یافته است.
کد خبر: ۷۵۴۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور متوسط یک میلیون تومان کاهش یافته است.
کد خبر: ۷۵۴۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر است.
کد خبر: ۷۵۴۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور متوسط با کاهش یک میلیون تومانی همراه است.
کد خبر: ۷۵۴۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر است.
کد خبر: ۷۵۳۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با ثبات نسبی همراه است.
کد خبر: ۷۵۳۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

 بر اساس مشاهدات میدانی  قیمت خودرو‌های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ  همراه است.
کد خبر: ۷۵۳۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با کاهش اندک همراه بوده است.
کد خبر: ۷۵۳۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با تغییرات اندک همراه بوده است.
کد خبر: ۷۵۳۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش اندک همراه بوده است.
کد خبر: ۷۵۲۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

بررسی قیمت ها در بازار خودرو از شدت گرفتن افزایش قیمت ها در بین خودروهای پژو در نخستین روز هفته حکایت دارد.
کد خبر: ۷۵۲۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

 بر اساس مشاهدات میدانی  قیمت خودرو‌های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ  همراه است.
کد خبر: ۷۵۲۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر بوده است.
کد خبر: ۷۵۲۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر بوده است.
کد خبر: ۷۵۲۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۷

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش اندک همراه است.
کد خبر: ۷۵۲۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش همراه است.
کد خبر: ۷۵۱۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش همراه است.
کد خبر: ۷۵۱۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش اندک همراه است.
کد خبر: ۷۵۱۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با تغییرات ناچیز همراه است.
کد خبر: ۷۵۱۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با تغییرات اندک همراه بوده است.
کد خبر: ۷۵۰۲۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

داغ
آخرین اخبار