قیمت بسیاری از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
کد خبر: ۷۷۰۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

قیمت بسیاری از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
کد خبر: ۷۷۰۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

قیمت بسیاری از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر است.
کد خبر: ۷۶۹۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر است.
کد خبر: ۷۶۹۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
کد خبر: ۷۶۹۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
کد خبر: ۷۶۸۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
کد خبر: ۷۶۸۵۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
کد خبر: ۷۶۸۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

قیمت برخی از خودروهای داخلی، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
کد خبر: ۷۶۸۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۹

قیمت برخی از خودروهای داخلی، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز نوسان یک میلیون تومانی داشته است.
کد خبر: ۷۶۸۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی برخی خودرو داخلی همراه است.
کد خبر: ۷۶۷۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات محدود همراه است.
کد خبر: ۷۶۷۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات محدود همراه است.
کد خبر: ۷۶۷۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
کد خبر: ۷۶۶۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۳

امروز قیمت خودرو‌های داخلی در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر است.
کد خبر: ۷۶۵۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

امروز قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش یک میلیون تومانی همراه است.
کد خبر: ۷۶۵۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان محدود همراه است.
کد خبر: ۷۶۴۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش حدود یک میلیون تومانی همراه است.
کد خبر: ۷۶۳۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش حدود یک میلیون تومانی همراه است.
کد خبر: ۷۶۳۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر است.
کد خبر: ۷۶۳۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

داغ
آخرین اخبار