تبعید و در شیراز و هنگامی سروده شده که شاعر... و سرخوشی هستند و او را فراموش کردند شاعر از...
کد خبر: ۷۹۸۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۲


می پردازیم غزل شماره ۲۴۰ حافظ می گوید شاعر از...
کد خبر: ۷۹۸۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱


عالم بالا تشبیه کرده که بازگشتش باعث می شود شاعر... در سن پیری دوباره جوان شود شاعر از اشک های...
کد خبر: ۷۹۸۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷


گردد شاعر چشمان خود را به اسب ابلق تشبیه می...
کد خبر: ۷۹۸۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷


شاعر می گوید تا زمانی که به کامیابی نرسیدم از...
کد خبر: ۷۹۷۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳


مهر نوشت استاد میرزا علی اکبر خان خرم قزوینی شاعر... دیار باقی شتافت علی اکبر ثقفی قزوینی شاعر و ادیب...
کد خبر: ۷۹۷۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


این غزل مربوط به سال های آخر غزلسرایی شاعر بوده...
کد خبر: ۷۹۷۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰


قالی شهریار شاعر و در زمینه پژوهش میدانی هنر سنتی...
کد خبر: ۷۹۶۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷


و در دوره ای که شاعر با شاه روابط حسنه...
کد خبر: ۷۹۶۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰


از این عبارت که چون قافیه تنگ آید شاعر به...
کد خبر: ۷۹۶۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰


آخرین اخبار