کنند این اعتراضات باید بدون ارعاب باشد خشونت هرگز قابل...
کد خبر: ۷۸۴۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸


گفته که به اعتراضات رسیدگی شده و پرداخت یارانه به...
کد خبر: ۷۸۳۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۶


که به اعتراضات رسیدگی و پرداخت یارانه به تناسب شاخص...
کد خبر: ۷۸۳۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۶


در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛
خانوارها از شمول دریافت یارانه تاکید شده که به اعتراضات...
کد خبر: ۷۸۳۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵


اعتراضات داوطلبان و پیگیری های صورت گرفته « احمدحسین فلاحی»...
کد خبر: ۷۸۳۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳


سخنان خود تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه... بررسی اعتراضات باید سرعت پیدا کند تا اگر کسی بدون...
کد خبر: ۷۸۳۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲


دولت باعث اعتراضات و انتقادات بازنشستگان و کارگران شده است...
کد خبر: ۷۸۳۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱


گویا مردم اعتراضات خود و یا موارد مشکوکی که سراغ...
کد خبر: ۷۸۳۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱


کد خبر: ۷۸۲۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸


کد خبر: ۷۸۲۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵


آخرین اخبار