پلیس کنگره آمریکا ۱۷ نماینده را در جریان اعتراضات روبروی...
کد خبر: ۷۸۵۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹


کد خبر: ۷۸۴۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۴


بولتون گفت نقش ترامپ در این اعتراضات نمی تواند سازمان...
کد خبر: ۷۸۴۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۴


ما استاندارد های ماست» درج شده بود این اعتراضات در...
کد خبر: ۷۸۴۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۴


کد خبر: ۷۸۴۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳


خود را برداشت کنند سپس این اعتراضات به واسطه برنامه...
کد خبر: ۷۸۴۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲


داد که در بحبوحه اعتراضات در کاخ رئیس جمهوری در...
کد خبر: ۷۸۴۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۹


داد که در بحبوحه اعتراضات در کاخ رئیس جمهوری در...
کد خبر: ۷۸۴۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸


فرار رئیس جمهور به مکانی نامعلوم ؛
را تصرف کردند اتفاقی به یکی از برزرگترین اعتراضات ضددولتی...
رئیس جمهور فرار کرد اعتراضات علیه بحران اقتصادی است به... سریلانکا در پی بزرگترین اعتراضات مردمی این کشور حمله به... هم فرار کرد با شدت گرفتن اعتراضات و ناآرامی پلیس...
کد خبر: ۷۸۴۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸


های گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ پس از رسیدگی به اعتراضات...
کد خبر: ۷۸۴۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸


آخرین اخبار