داد که در بحبوحه اعتراضات در کاخ رئیس جمهوری در...
کد خبر: ۷۸۴۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸


فرار رئیس جمهور به مکانی نامعلوم ؛
را تصرف کردند اتفاقی به یکی از برزرگترین اعتراضات ضددولتی...
رئیس جمهور فرار کرد اعتراضات علیه بحران اقتصادی است به... سریلانکا در پی بزرگترین اعتراضات مردمی این کشور حمله به... هم فرار کرد با شدت گرفتن اعتراضات و ناآرامی پلیس...
کد خبر: ۷۸۴۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸


های گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ پس از رسیدگی به اعتراضات...
کد خبر: ۷۸۴۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸


کنند این اعتراضات باید بدون ارعاب باشد خشونت هرگز قابل...
کد خبر: ۷۸۴۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸


گفته که به اعتراضات رسیدگی شده و پرداخت یارانه به...
کد خبر: ۷۸۳۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۶


که به اعتراضات رسیدگی و پرداخت یارانه به تناسب شاخص...
کد خبر: ۷۸۳۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۶


در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛
خانوارها از شمول دریافت یارانه تاکید شده که به اعتراضات...
کد خبر: ۷۸۳۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵


اعتراضات داوطلبان و پیگیری های صورت گرفته « احمدحسین فلاحی»...
کد خبر: ۷۸۳۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳


سخنان خود تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه... بررسی اعتراضات باید سرعت پیدا کند تا اگر کسی بدون...
کد خبر: ۷۸۳۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲


دولت باعث اعتراضات و انتقادات بازنشستگان و کارگران شده است...
کد خبر: ۷۸۳۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱


آخرین اخبار