برچسب ها - جزایر قناری
مجموعه جزایر قناری که از ۵۸ روز گذشته فعال شده...
کد خبر: ۷۴۱۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷


در جزایر قناری اسپانیا را که وارد چهارمین روز می...
کد خبر: ۷۳۱۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱


کد خبر: ۷۳۱۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱


جزیره واقع در مجمع الجزایر قناری به مکان های امن...
کد خبر: ۷۳۱۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰


پس از فوران آتشفشان جزیره "لاپالما" در جزایر قناری حدود...
کد خبر: ۷۳۱۴۶۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰


تصاویر فوران آتشفشان در جزایر قناریِ اسپانیا را مشاهده می...
کد خبر: ۷۳۱۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹


کد خبر: ۷۳۱۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹


که در هشت روز گذشته جزیره پالما در جزایر قناری...
پالما از زمان فتح جزایر قناری در قرن بیستم و...
کد خبر: ۷۳۱۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹


جزایر قناری است اما امروزه در تمام مناطقی که آب...
کد خبر: ۷۱۱۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷


مشاور بهداشت دولت محلی جزایر قناری از دولت مرکزی خواست...
کد خبر: ۷۰۲۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


آخرین اخبار