برچسب ها - چالش
را مهمترین چالش مهاجران بازگشته به این کشور دانست و...
کد خبر: ۶۸۱۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


غلبه بر چالش ها وحدت است ...
راه مقابله با چالش ها اتحاد است و نمی توان...
کد خبر: ۶۸۱۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


آگاهی یافتن از چالش ها و موانع این صنعت از...
کد خبر: ۶۸۱۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


این است که یکی از چالش های واقعی ما در...
کد خبر: ۶۸۱۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶


آستین گفت « برای مقابله با هر گونه چالش یا...
کد خبر: ۶۸۱۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


کره جنوبی چالش اصلی ما با این کشور است عنوان...
کد خبر: ۶۸۱۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


ترین چالش های جهانی که ما با آن روبرو هستیم... چالش ها از رقابت قدرت های بزرگ تا گسترش سلاح...
کد خبر: ۶۸۱۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


در اراضی اشغالی که موجب بروز چالش های مهم امنیتی... صهیونیست&lrm ها برای انحراف افکار عمومی از چالش های داخلی...
کد خبر: ۶۸۱۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


در کنار یکدیگر برای بعضی زوج ها چالش برانگیزتر از... در خانه کار کردن برای تان چالش برانگیز شده و...
کد خبر: ۶۸۱۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


این چالش مهم هم چنان تداوم داشته باشد معاون توسعه...
کد خبر: ۶۸۱۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


آخرین اخبار