برچسب ها - لیر ترکیه
برچسب: لیر ترکیه
۴۷۲۱ تومان هر پوند را ۵۲۹۹ تومان لیر ترکیه ۱۱۶۵... پوند۵۲۹۹ درهم امارات۱۰۷۶ لیر ترکیه۱۱۶۵ ...
کد خبر: ۳۸۰۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶


۴۷۳۸ تومان هر پوند را ۵۲۶۳ تومان لیر ترکیه ۱۱۶۴... درهم امارات۱۰۷۸ لیر ترکیه۱۱۶۴ ...
کد خبر: ۳۸۰۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


را ۴۷۲۸ تومان هر پوند را ۵۲۰۲ تومان لیر ترکیه... درهم امارات۱۰۷۷ لیر ترکیه۱۱۶۴...
کد خبر: ۳۸۰۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


را ۴۷۷۶ تومان هر پوند را ۵۲۰۲ تومان لیر ترکیه... یورو۴۷۷۶ پوند۵۲۰۲ درهم امارات۱۰۷۷ لیر ترکیه۱۱۸۳ ...
کد خبر: ۳۷۹۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲


را ۴۷۷۴ تومان هر پوند را ۵۱۵۳ تومان لیر ترکیه... آزاددلار۳۹۱۷ یورو۴۷۷۴ پوند۵۱۵۳ درهم امارات۱۰۷۴ لیر ترکیه۱۱۸۱ ...
کد خبر: ۳۷۹۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


۴۷۷۴ تومان هر پوند را ۵۱۵۳ تومان لیر ترکیه ۱۱۷۹... درهم امارات۱۰۷۲ لیر ترکیه۱۱۷۹ ...
کد خبر: ۳۷۹۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


۴۸۱۴ تومان هر پوند را ۵۱۴۱ تومان لیر ترکیه ۱۱۹۸... پوند۵۱۴۱ درهم امارات۱۰۷۴ لیر ترکیه۱۱۹۸ ...
کد خبر: ۳۷۹۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹


را ۴۸۱۳ تومان هر پوند را ۵۰۶۹ تومان لیر ترکیه... پوند۵۰۶۹ درهم امارات۱۰۶۸ لیر ترکیه۱۲۱۰ ...
کد خبر: ۳۷۸۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶


را ۴۸۱۴ تومان هر پوند را ۵۰۵۰ تومان لیر ترکیه... یورو۴۸۱۴ پوند۵۰۵۰ درهم امارات۱۰۶۷ لیر ترکیه۱۱۸۵ ...
کد خبر: ۳۷۸۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


را ۴۷۹۰ تومان هر پوند را ۵۰۳۵ تومان لیر ترکیه... آزاددلار۳۸۷۹ یورو۴۷۹۰ پوند۵۰۳۵ درهم امارات۱۰۶۶ لیر ترکیه۱۱۷۱ ...
کد خبر: ۳۷۸۴۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


۴۷۴۹ تومان هر پوند را ۵۰۲۹ تومان لیر ترکیه ۱۱۶۸... پوند۵۰۲۹ درهم امارات۱۰۶۶ لیر ترکیه۱۱۶۸ ...
کد خبر: ۳۷۸۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳


۴۷۳۰ تومان هر پوند را ۵۰۲۶ تومان لیر ترکیه ۱۱۶۵... پوند۵۰۲۶ درهم امارات۱۰۶۶ لیر ترکیه۱۱۶۵ ...
کد خبر: ۳۷۸۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


۴۷۱۶ تومان هر پوند را ۵۰۰۶ تومان لیر ترکیه ۱۱۶۳... پوند۵۰۰۶ درهم امارات۱۰۶۲ لیر ترکیه۱۱۶۳ ...
کد خبر: ۳۷۷۸۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


را ۴۷۱۷ تومان هر پوند را ۴۹۸۹ تومان لیر ترکیه... یورو۴۷۱۷ پوند۴۹۸۹ درهم امارات۱۰۶۱ لیر ترکیه۱۱۵۹ ...
کد خبر: ۳۷۷۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۹


۴۷۴۲ تومان هر پوند را ۵۰۰۷ تومان لیر ترکیه ۱۱۵۸... پوند۵۰۰۷ درهم امارات۱۰۶۱ لیر ترکیه۱۱۵۸ ...
کد خبر: ۳۷۷۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸


را ۴۶۹۳ تومان هر پوند را ۴۹۸۷ تومان لیر ترکیه... پوند۴۹۸۷ درهم امارات۱۰۵۸ لیر ترکیه۱۱۴۷ ...
کد خبر: ۳۷۷۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


۴۶۸۰ تومان هر پوند را ۴۹۷۴ تومان لیر ترکیه ۱۱۴۸... لیر ترکیه۱۱۴۸...
کد خبر: ۳۷۶۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶


۴۶۵۳ تومان هر پوند را ۴۹۵۷ تومان لیر ترکیه ۱۱۴۹... درهم امارات۱۰۵۶ لیر ترکیه۱۱۴۹ ...
کد خبر: ۳۷۶۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵


۴۶۰۶ تومان هر پوند را ۴۹۳۵ تومان لیر ترکیه ۱۱۳۶... ۱۸ عیار۱۱۹۶۵۸۰ نوع ارز آزاددلار۳۸۳۸ یورو۴۶۰۶ پوند۴۹۳۵ درهم امارات۱۰۴۹ لیر... ترکیه۱۱۳۶ ...
کد خبر: ۳۷۶۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴


۴۵۴۲ تومان هر پوند را ۴۹۱۷ تومان لیر ترکیه ۱۱۱۷... ۱۸ عیار۱۱۸۷۳۴۰ نوع ارز آزاددلار۳۸۳۰ یورو۴۵۴۲ پوند۴۹۱۷ درهم امارات۱۰۴۵ لیر... ترکیه۱۱۱۷ ...
کد خبر: ۳۷۵۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱


آخرین اخبار
شفا دارو