برچسب ها - درنای سفید سیبری
برچسب: درنای سفید سیبری
تک درنای سفید سیبری که در ایران با نام امید...
این درنای سیبری از مسافرتی ۳۰۰۰ کیلومتری آمده است و... درنای سیبری نر است آخرین بازمانده از جمعیت غربی درنای... سیبری است که هرسال به تنهایی مهاجرت زمستانه خود را... سیبری نخستین بار در سال ۱۳۵۳ در ایران رویت شدند...
کد خبر: ۵۶۸۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲


تک درنای سفید سیبری که در ایران با نام امید...
این درنای سیبری از مسافرتی ۳۰۰۰ کیلومتری آمده است و... درنای سیبری نر است آخرین بازمانده از جمعیت غربی درنای... سیبری است که هرسال به تنهایی مهاجرت زمستانه خود را... سیبری نخستین بار در سال ۱۳۵۳ در ایران رویت شدند...
کد خبر: ۵۶۸۴۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲


گذران استان به آسیای مرکزی و غرب سیبری از چند... شرایط زیست محیطی سبب شده است تا نسل گونه درنای... سفید سیبری که زمانی بال کشیدنش در آبگیرهای مازندران برای...
کد خبر: ۲۷۸۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵


آخرین اخبار
شفا دارو