عشق، حلقه مفقوده آثار میر کریمی!
تحلیلی بر فیلم «نگهبان شب» و سبک فیلم‌سازی رضا میرکریمی:

عشق، حلقه مفقوده آثار میر کریمی!

مهدی قنبر، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان خانه سینما در تحلیلی بر فیلم «نگهبان شب» و سبک فیلم‌سازی رضا میرکریمی نوشت: «رضا میر کریمی» اگرچه سبک و سیاق فیلمسازی خودش را در سال‌های اخیر مطرح کرده و متعاقب آن خود را فیلم سازی موالف می‌نامد؛ اما ویژگی‌های فیلمسازی‌اش درشخصیت پردازی، سناریونویسی و فیلم‌سازی ضعف‌های اساسی و بنیادین در درام نویسی و ساختار فیلم سازی دارد. از این رو تهی از ادعایی است که به آن می‌بالد.
داغ
آخرین اخبار
بیمه ملت
بانک ملت
بانک صادرات
بانک ملی
بانک رفاه
سام سرویس
سجام
سداد
به پرداخت