این نماینده مجلس چین را تهدید کرد

این نماینده مجلس چین را تهدید کرد

محمودوند گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی گفتیم باید بیانیه‌ای صادر شود و اگر کسی هم ورود نکند من مرتضی محمودوند به عنوان خدمتگزار مردم قطعا در مقابل چین موضوع تایوان را مطرح میکنم که به حق هم است. در واقع نباید تایوان که کشور، مردم و فرهنگ مستقل دارد مورد اجحاف و ظلم واقع شود.
داغ
آخرین اخبار
بیمه ملت
بانک ملت
بانک صادرات
بانک ملی
بانک رفاه
بانک سینا
سام سرویس
چک بانک دی
سجام
سداد
به پرداخت